ทางเลือกในการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้านผ่านห้องเรียนออนไลน์ Thai MOOC

VDO PROJECT

Full Presentation 2017

เรียนรู้อะไร ก็เป็นแบบนั้น

Presentation 2017

หนังสั้น Thai MOOC รัก/เรียน/รู้

THAI MOOC & JMOOC & K-MOOC