Blog

ทำความรู้จัก “Thai MOOC” การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เพราะความรู้ใหม่ ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ วัน ทฤษฎีและการค้นพบต่าง ๆ ก็เกิดขึ้นได้ในทุก ๆ วินาที การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็น “ทักษะ” ที่สำคัญที่จะช่วยให้คนไทยในยุคปัจจุบัน ก้าวทันโลกแบบไม่มีวันหยุดนิ่ง โครงการ “Thai MOOC” จึงเปิดขึ้นมาเพื่อรองรับการศึกษาของผู้ที่สนใจเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

หลายคนอาจจะยังสงสัยกันว่า “Thai MOOC” คือโครงการอะไร และใครเป็นผู้สอนในระบบออนไลน์เหล่านี้ วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ “Thai MOOC” กันค่ะ

ภายใต้นโยบายสำคัญของรัฐบาล ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม “Thai MOOC” เป็นการศึกษาระบบเปิดที่เกิดจากความร่วมมือของ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะร่วมดูแล Thai MOOC โดยการจัดการทั้งระบบตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ระบบเครือข่าย โปรแกรมระบบจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน โดยมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพัฒนารายวิชาและจัดการเรียนการสอน โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล และประสานงานให้เกิดการจัดเรียนการสอน มาตรฐานการศึกษาและการจัดเก็บประวัติและการเทียบโอนผลการเรียนรู้

ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถรองรับผู้เรียนจำนวนมาก นอกจากจะมีความสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้ให้ทุกคนได้เลือกสรรวิชาเรียนกว่า 140 วิชาตามความสนใจแบบไม่มีข้อจำกัด ยังเป็นการเรียนที่สะดวกสบายต่อผู้เรียนด้วยช่องทางการให้การศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังเป็นการเรียนฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาท

ว่าแต่การศึกษาแบบ Thai MOOC 140 วิชาที่เปิดให้ผู้เรียนได้เลือกเรียน มาจากไหนบ้าง รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ได้ให้สัมภาษณ์และตอบข้อสงสัยว่า “140 วิชาเรียนที่อยู่ในระบบ Thai MOOC ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิชาทางการศึกษา สาธารณสุข มีวิชาอีกหลากหลายมากมายที่จะให้ผู้เรียนได้เลือก โดยเป็นรายวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยผู้เข้าร่วมโครงการ Thai MOOC เป็นผู้สอนในครั้งนี้”

อีกทั้ง รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการเรียนในระบบ Thai MOOC ว่า “เป็นการเรียนแบบลักษณะการจัดเรียงคอนเท้นต์ไว้เป็นระบบชัดเจน มีสื่อวิดีโอเป็นหลัก มีกิจกรรมการเรียนที่เหมือนกับในห้องเรียนจริง ๆ อันนี้ก็จะช่วยตอบสนองในเรื่องของการเรียน ในขณะที่บางคนไม่สามารถเข้าเรียนในระบบได้ มันเหมือนกับเป็นห้องเรียนที่วิ่งอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต เน้นเรียนแบบวิดีโอเป็นหลัก ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนจริง ๆ และมีผู้เรียนที่อยู่ในระบบจริง ๆ และก็รับจำนวนได้ไม่จำกัด ตรงนี้จะทำให้การเรียนของเราแตกต่างจากการเรียน e-Learning ในแบบเดิม”

การเข้าเรียนแต่ละครั้งระบบจะเก็บข้อมูลและสถิติการเรียนให้ ?
แน่นอนเลย เพราะโปรเจค Thai MOOC เราเน้นในเรื่องของการจัดฐานข้อมูลผู้เรียนที่เข้ามาเรียนในระบบ สมมติว่าผู้เรียนเข้ามาเรียนสองครั้ง ระบบก็จะเก็บไว้ว่า เข้ามาเรียนแล้ว ทดสอบแล้ว ทำกิจกรรมผ่านในระบบตรงนั้น ทำการประเมินวัดผล ระบบก็จะเก็บฐานข้อมูลนั้นไว้ จะมาเรียนกี่ปีระบบก็จะเก็บไว้ให้ แม้กระทั้งในอนาคตถ้าเรียนจนครบรายวิชาที่คิดว่าจะเอาไปเทียบกับสถาบันใด ผู้เรียนก็สามารถจะหิ้วข้อมูลตรงนี้ไปเทียบการเรียนกับในระบบจริง ๆ ของสถาบันนั้น ๆ ได้

สุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนได้เข้าใจว่า ระบบ Thai MOOC เป็นของคนไทยทุกคนที่สามารถเข้ามาเรียนในอินเตอร์เน็ตได้ จะช่วยเติมเต็มในเรื่องของการเรียนของบุคคล แม้ว่าเราจะไม่โอกาสเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ตัวเองต้องการในอดีต แต่ปัจจุบันสถาบันการศึกษามาเปิดการเรียนการสอนแล้วในระบบ Thai MOOC เราสามารถจะไปเป็นนิสิตนักศึกษาที่สถาบันนั้นได้โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ซึ่งระบบการเรียนแบบ Thai MOOC จะช่วยให้คนไทยเข้าถึงความรู้นั้นได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต


ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก
By Plook Education | ทรูปลูกปัญญา