สุขภาพและการแพทย์

กลุ่มรายวิชาที่จะทำให้รู้จักกับการทำงานของร่างกายมนุษย์ และภาวะความพร้อมสมบูรณ์ของร่ายกายสำหรับ "นักบริหารสุขภาพรุ่นใหม่"