ติดต่อเรา:

ที่อยู่:

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
328 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์:

02 039 5671 – 73

แฟกซ์:

02 039 5658

แผนที่:

สอบถามเพิ่มเติม:

ติดต่อแอดมิน:

Untitled-1-01

Thai MOOC

MOOC Admin
Phone: 02 039 5671 - 73