COURSES Thai MOOC

การพัฒนารายวิชา ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (Thai MOOC)

ศึกษา วิจัย เพื่อดำเนินการพัฒนามาตรฐานและแนวปฎิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 10 มาตฐานหลัก 28 ตัวบ่งชี้

หมวดหมู่รายวิชา
Course Categories

Thai MOOC

…. เรียนรู้สู่ความสำเร็จ | สร้างโอกาส | สร้างอาชีพ | สู่สากล ….
รู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เพียงแค่คลิกสมัครสมาชิก เลือกวิชาเรียนที่สนใจ ศึกษาบทเรียนจากคลิป VDO เนื้อหาสั้น ๆ เข้าใจได้ง่าย และทำกิจกรรมประเมินตนเอง

ข่าวกิจกรรม
Thai MOOC Activities

ข่าวประชาสัมพันธ์
Thai MOOC News

คำแนะนำและรีวิว
จากผู้เรียน Thai MOOC

  5 star review  เปิดโลกทรรศน์ ในการศึกษาในยุคดิจิตอล ได้หลากหลายการเรียนรู้ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษามากครับ

  thumb Kritsana Kasikornsuntornchai
  4/06/2018

  5 star review  เป็ช่อทางการเรียนรู้ที่ดีมากครับ เพิ่มช่องทางทางมือถือจะดีมากเลยครับ

  thumb Sumet Ratprachum
  8/20/2017

สมาชิก www.thaimooc.org ทั้งหมด: 122,442 User

ลงทะเบียนรายวิชา

รายวิชา

รายวิชาเปิด Re-run

สถาบันผลิตรายวิชา

ปรับปรุงข้อมูลครั้งหลังสุด : 1 เมษายน 2562

สนับสนุนโดย