แบบสำรวจการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ Thai MOOC (ปี 2562)

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ Thai MOOC (ปี 2562) เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้นจ้า ☺️

คลิกที่ link ได้เลยนะคะ 🥰 http://bit.ly/pr-TM2019