แนวทางการจัดทำหลักสูตรบทเรียนออนไลน์ MOOC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
นำเสนอ “แนวทางการจัดทำหลักสูตรบทเรียนออนไลน์ MOOC” ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี คณาจารย์ทุกสาขาวิชาให้ความสนใจและร่วมวางแผนการพัฒนารายวิชา เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฟรี ผ่านเว็บไซต์ www.ThaiMOOC.org พบรายวิชาใหม่ๆ ที่ Thai MOOC เร็ว ๆ นี้ 😊 #ไทยมู้ก