เรียนออนไลน์กับ ม.นเรศวรกันเถอะ 20 รายวิชา

เรียนออนไลน์กับ ม.นเรศวรกันเถอะ 20 รายวิชาด้านล่างจ้า🎉 #ได้ใบประกาศนียบัตรทุกวิชา (ตรงตามเงื่อนไขแต่ละรายวิชา) เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา #เรียนเลยสิรออะไร 👇
.
📍NU001
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
https://cutt.ly/NU001
.
📍NU002
โปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ
https://cutt.ly/NU002
.
📍NU003
เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารแบบผสมผสาน
https://cutt.ly/NU003
.
📍NU005
เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง
https://cutt.ly/NU005
.
📍NU007
การบริหารงานภาครัฐ
https://cutt.ly/NU007
.
📍NU009
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์
https://cutt.ly/NU009
.
📍NU011
กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วย
https://cutt.ly/NU011
.
📍NU012
การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่
https://cutt.ly/NU012
.
📍NU013
พลวัตการเรียนรู้กับการสร้างค่านิยม
https://cutt.ly/NU013
.
📍NU014
การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
https://cutt.ly/NU014
.
📍NU016
การใช้ ICT เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
https://cutt.ly/NU016
.
📍NU017
การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร
https://cutt.ly/NU017
.
📍NU025
ภาษาอังกฤษสำหรับเภสัชกร
https://cutt.ly/NU025
.
📍NU026
ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วยสำหรับเภสัชกร
https://cutt.ly/NU026
.
📍NU030
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
https://cutt.ly/NU030
.
📍NU031
ระบบการสอนอัจฉริยะ
https://cutt.ly/NU031
.
📍NU035
เขียนแบบสถาปัตยกรรม
https://cutt.ly/NU035
.
📍NU040
การให้ความรู้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเบื้องต้น
https://cutt.ly/NU040
.
📍NU042
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น
https://cutt.ly/NU042

📍NU043
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการแพทย์
https://cutt.ly/NU043

📍NU047
การดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายและครอบครัว
https://cutt.ly/NU047
.
💥 สมัครเรียนออนไลน์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ThaiMOOC.org
💥 IG : thaimooc
💥 Twitter : Thai-MOOC
💥 Line : thaimooc , tcu-mhesi
💥 Facebook : Thai-MOOC
.
โดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)
.
#ThaiMOOCระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี24ชั่วโมง
#MOOC #Online #Learning #Free #Courses