ใส่หัวข้อข่าว

#รายวิชานี้จะมุ่งเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ กีฬาเทนนิส เป็นกีฬาได้รับความนิยมแพร่หลาย มีความสนุกสนาน สามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง หากแต่การจะเริ่มฝึกเล่นนั้น ผู้ที่สนใจควรได้รับการแนะนำพื้นฐานที่ถูกต้องเพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว ป้องกันการบาดเจ็บ และควรได้รับคำแนะนำในเรื่องกติกา มารยาทที่ดี ผู้เล่นก็จะสามารถเข้ากับคนทุกกลุ่ม ทุกสถานที่ และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี🎉
.
#วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1.ผู้เรียนสามารถปฏิบัติและแสดงทักษะพื้นฐานการเล่นเทนนิสได้เป็นอย่างดี
2.ผู้เรียนเข้าใจกฎ กติกา ในการเล่นได้เป็นอย่างดี
3.ผู้เรียนสามารถอธิบายมารยาทการใช้สถานที่และการเป็นผู้เล่นที่ดีได้
4.ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเทนนิสได้
.
📍สมัครเรียนวิชานี้ >>> http://bit.ly/2uzpQUK
.
#ThaiMOOCระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี24ชั่วโมง