อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thai MOOC)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thai MOOC) ในการสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพัฒนารายวิชารูปแบบ MOOC เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Micro site ของ Thai MOOC แอดมินแอบดีใจแทนนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน และประชาชนทั่วไป ที่จะได้เรียนออนไลน์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร็ว ๆ นี้นะคะ 😊