หลักการดีๆ ที่นักOD…ควรมีตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (The good principles that OD person should be according to Thailand Professional Qualification)

หลักการแนวคิดกระบวนการพัฒนาองค์การ ด้านกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด เครื่องมือต่างๆตลอดจน บทบาทที่สำคัญของนักพัฒนาองค์กร ในปัจจุบันที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารงานบุคคล เพื่อยกระดับบุคคลากรของประเทศให้ได้มาตรฐาน
.
📍สมัครเรียนวิชานี้ >>> http://bit.ly/3942LIs
.
#ThaiMOOCระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี24ชั่วโมง #ThaiMOOC
.
💥วิธีการสมัคร : https://bit.ly/2YwLVBd
.
💥สอบถามรายละเอียดได้ที่ INBOX
💥www.thaimooc.org
💥IG : thaimooc
💥Twitter : Thai-MOOC