สมัครเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC

สมัครเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Thai MOOC
เสริมความรู้ให้กับตัวท่านเองง่าย ๆ ที่บ้าน 😊
(ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดระบบให้บริการ 24 ชั่วโมง)
มากกว่า 100 มหาวิทยาลัย กว่า 480 รายวิชา
เว็บไซต์สมัครเรียน 💻https://thaimooc.org