สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดเรียนออนไลน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 🎊 เปิด 16 รายวิชาเรียนออนไลน์ไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดิมจ้า ใคร ๆ ก็เรียนได้ #ไม่จำกัดจำนวน เรียนได้ทุกเพศทุกวัย #ว่างเมื่อไรก็แวะมา เรียนเลยสิลิงค์อยู่เ้านล่าง 👇
.
📍PIM001
จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
.
📍PIM002
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในยุค Thailand 4.0
.
📍PIM003
วิจัยทางธุรกิจ
.
📍PIM004
พฤติกรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัล
.
📍PIM005
กลยุทธ์การบริหารร้านค้าปลีกอย่างมืออาชีพ
.
📍PIM006
หมากล้อมกับการพัฒนาความคิดทางธุรกิจ
.
📍PIM007
การบริหารผลงานเพื่อองค์กรประสิทธิภาพสูง
.
📍PIM008
การออกแบบพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจค้าปลีกในยุค 4.0
.
📍PIM009
หลักการดีๆ ที่นักOD…ควรมีตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
.
📍PIM010
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
.
📍PIM011
การเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
.
📍PIM012
การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ
.
📍PIM013
เทคนิคการบริหารสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์
.
📍PIM014
ศิลปะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ
.
📍PIM015
การบริหารค่าตอบแทน
.
📍PIM016
เกษตรอัจฉริยะในคอนโดฯ
.
.
💥 สมัครเรียนออนไลน์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ThaiMOOC.org
💥 IG : thaimooc
💥 Twitter : Thai-MOOC
💥 Line : thaimooc , tcu-mhesi
💥 Facebook : Thai-MOOC
.
โดย โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)
.
#ThaiMOOCระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี24ชั่วโมง
#MOOC #Online #Learning #Free #Courses