วิชานี้ที่จะพาทุกคนเรียนรู้เรื่องกฎหมายมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้จริง ได้เรียนรู้เรื่อง

🔴หลักทั่วไปของกฎหมายอาญา
🔴ตามประมวลกฎหมายอาญา
🔴การกระทำโดยเจตนา 
🔴การกระทำโดยประมาท
🔴อำนาจในการกระทำทางอาญา
🔴หลักกฎหมายยกเว้นโทษและลดหย่อนโทษทางอาญา 🔴การกระทำความผิดหลายคน
🔴การพยายามกระทำความผิด

สมัครเรียนวิชานี้ : https://goo.gl/PfCp6v

#ไม่อยากตกยุคเรียนThaiMOOCสิครับ 
—————————————————————-
#เรียนรู้สู่ความสำเร็จ #สร้างโอกาส #สร้างอาชีพ #สู่สากล

สมัครเรียนได้ที่ : https://www.thaimooc.org

สอบถามรายละเอียดได้ที่ INBOX

LINE@ : https://goo.gl/m6zbfv
IG : thaimooc
Twitter : @Thai_mooc