รู้หรือไม่? Thai MOOC มีระบบ Support แล้วนะครับ

ผู้เรียนสามารถค้นหาปัญหาได้จากระบบช่วยเหลืออัตโนมัติ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

– [ ] เข้าไปที่ ระบบสนับสนุนผู้เรียนออนไลน์ https://support.thaimooc.org

– [ ] ใส่คีย์เวิร์ดของปัญหาที่ต้องการค้นหา เช่น “ลืมรหัสผ่าน” เป็นต้น

– [ ] เลือกปัญหาที่ต้องการจากการแสดงผลของระบบ