ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Japanese Language for Being Elderly Caregiver)

#รายวิชานี้จะมุ่งเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับการพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น (ตัวเลข / วันเดือนปี การใช้คำกริยา การใช้คำสรรพนาม ไวยากรณ์ (โครงสร้าง) การแต่งประโยคชนิดต่าง ๆ) พื้นฐานการเขียนและการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น การเขียนเรซูเม่หรือประวัติในการสมัครงาน ข้อมูลพื้นฐานผู้สูงอายุ (คุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)) เพื่อให้ผู้สนใจที่จะไปทำงานดูแลผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่นได้รู้คำศัพท์ญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร การทำงาน และสามารถสอบประเมินระดับคุณวุฒิวิชาชีพของ TPQI ได้
.
#วัตถุประสงค์การเรียนรู้
.

1. สามารถใช้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นได้
2. สามารถใช้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่นสำหรับการสมัครงานได้
3. สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการดูแลผู้สูงอายุได้
.
📍สมัครเรียนวิชานี้ >>> http://bit.ly/stouccdkm012
.
#ThaiMOOCระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี24ชั่วโมง #ThaiMOOC
.