ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย นำทีมเจ้าหน้าที่ระบบและผู้ประสานงานในการพัฒนารายวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนวิชาออนไลน์

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย นำทีมเจ้าหน้าที่ระบบและผู้ประสานงานในการพัฒนารายวิชาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนวิชาออนไลน์ โดยการสนับสนุนระบบ Micro Site ของ Thai MOOC ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีแผนงานในการพัฒนารายวิชาพื้นฐาน (GenEd) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 7 รายวิชา และคาดว่า รายวิชาจะพร้อมเผยแพร่ให้เรียนรู้ฟรีผ่านระบบออนไลน์ของ Thai MOOC เร็ว ๆ นี้