ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในยุคดิจิทัล

ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศไทย Case of Thai MOOC นำทีมโดย รศ.ดร. จินตวีย์ คล้ายสังข์ รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 😊 wunca 40 จ.กาญจนบุรี