คลังข้อมูล (Data Warehouse)

การนำเสนอแนวคิดของคลังข้อมูล เหตุผลและความจำเป็นของการพัฒนาคลังข้อมูล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลไปสู่ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร และได้อธิบายถึงขั้นตอนการออกแบบคลังข้อมูล โดยอาศัยไดเมนชันโมเดล ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บภายในคลังข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเชิงมิติโดยอาศัยเครื่องมือโอแลป นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงแนวทางการค้นคืนข้อมูลเชิงมิติเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงสารสนเทศโดยใช้เครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ และท้ายสุดได้อธิบายถึงการบำรุงดูแลรักษาระบบคลังข้อมูล การบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
.
📍สมัครเรียนวิชานี้ >>> http://bit.ly/2vIpWK8
.
#ThaiMOOCระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี24ชั่วโมง #ThaiMOOC
.
💥วิธีการสมัคร : https://bit.ly/2YwLVBd
.
💥สอบถามรายละเอียดได้ที่ INBOX
💥www.thaimooc.org
💥IG : thaimooc
💥Twitter : Thai-MOOC