การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ | Product Design for Entrepreneur

#รายวิชานี้จะมุ่งเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ หลักการออกแบบ การออกแบบทางการพิมพ์ที่สัมพันธ์กับระบบการพิมพ์ การออกแบบตัวอักษร กราฟิก สี การออกแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไปและผลิตภัณฑ์ การออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ กระบวนการพัฒนาการออกแบบทางการพิมพ์และผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางการพิมพ์และผลิตภัณฑ์ การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย การออกแบบกล่อง ขวด ซอง ถุง กระป๋อง หลอด ฝา ถาด บรรจุภัณฑ์ การ์ด และฉลากสินค้า แนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค บรรจุภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ🎉
.
#วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
2. บอกประเภทผลิตภัณฑ์ได้
3. อธิบายหลักการออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ได้
4. อธิบายหลักการออกแบบกราฟิกผลิตภัณฑ์ได้
5. บอกข้อกำหนดและกฎระเบียบการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
.
📍สมัครเรียนวิชานี้ >>> http://bit.ly/38ATKqo
.
#ThaiMOOCระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ฟรี24ชั่วโมง #ThaiMOOC
.
💥วิธีการสมัคร : https://bit.ly/2YwLVBd
.
💥สอบถามรายละเอียดได้ที่ INBOX
💥www.thaimooc.org
💥IG : thaimooc
💥Twitter : Thai-MOOC