COURSES Thai MOOC

การพัฒนารายวิชา ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (Thai MOOC)

ศึกษา วิจัย เพื่อดำเนินการพัฒนามาตรฐานและแนวปฎิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 10 มาตฐานหลัก 28 ตัวบ่งชี้

หมวดหมู่รายวิชา
Course Categories

Thai MOOC

…. เรียนรู้สู่ความสำเร็จ | สร้างโอกาส | สร้างอาชีพ | สู่สากล ….
รู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เพียงแค่คลิกสมัครสมาชิก เลือกวิชาเรียนที่สนใจ ศึกษาบทเรียนจากคลิป VDO เนื้อหาสั้น ๆ เข้าใจได้ง่าย และทำกิจกรรมประเมินตนเอง

ข่าวกิจกรรม
Thai MOOC Activities

ข่าวประชาสัมพันธ์
Thai MOOC News

คำแนะนำและรีวิว
จากผู้เรียน Thai MOOC

 • 5 star review  ผมเฝ้ารอมานานแล้วครับกับการที่จะได้เห็นระบบการเรียนการศึกษาเพื่อคนทุกคน อยากให้ต่อยอดครับและสร้างความรับรู้ให้มากกว่านี้ ผมเห็นทาง edx มีการออกชุดวิชาที่เป็น Micromaster กับ Xsiries อยากให้ thaimooc มีหลักสูตรนี้บ้าง เพิ่มคอร์สออกมาเรื่อยๆ ครับ เก็บค่าใบรับรองด้วยก็ได้เพื่อเป็นทุนในการทำหลักสูตรดีๆ ออกมาอีก ขอเป็นกำลังใจให้พัฒนาต่อไปครับ

  thumb Pongnarin Makrat
  5/24/2017

  3 star review  เรียน ผู้ดูแลระบบ และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ค่ะ ตามที่ดิฉัน ดร.เยาวเรศ ก้านมะลิ ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ที่ Thaimooc เปิดสอนจำนวน 10 รายวิชา ซึ่งได้เรียนครบผ่านตามโครงสร้างรายวิชาทั้งหมดแล้วประมาณ 3 เดือน พบปัญหาว่า 5 รายวิชา ไม่ได้รับ certificate และไม่สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ รวมทั้งเมื่อติดต่อผ่านผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่อื่นใด ก็ไม่ได้รับการแก้ไข ดังนี้ค่ะ 1. การใช้ภาษาไทย 2. การรู้สารสนเทศ 3.จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน 4.การรู้เท่าทันสื่อ 5.การพยาบาลผู้สูงอายุ จึงเรียนมาเพื่อขอคำปรึกษา/ขอแนวทางแก้ไขค่ะ อย่างไรก็ตามรายวิชาที่เรียนจบแล้ว และนักศึกษาขอชื่นชมอาจารย์ประจำวิชา/ผู้เกี่ยวข้อง ใน 5 รายวิชา ดังนี้ 1.การวิจัยทางการศึกษา 2.เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 3.EMS สายด่วนฉุกเฉิน 4.ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ และ 5 จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กราบขอบพระคุณค่ะ

  thumb Yaowaret Kanmali
  8/23/2017

  4 star review  เพื่อนแนะนำให้คือมีภาพประกอบประวัติสถานที่หลายแห่งของไทย ถ้าได้ถ่ายทำมา แล้วมาฝากไว้ที่แห่งนี้จะไม่มีการสูญหายและให้คนทั้งโลกใบนี้ได้ชมกัน ขอรับ

  thumb โต้ง แม่กลอง อาทร กรุงเทพ
  7/25/2017
 • 5 star review  เรียนรู้ไม่สิ้นสุด ตามความสนใจของผู้เรียน

  thumb Nissa Gam Kiatkittipong
  4/20/2017

  4 star review  ได้ความรู้ที่ใหม่ๆเหมาะกับ thailand education 4.0

  thumb Cherry Pink
  7/29/2017

  5 star review  เป็ช่อทางการเรียนรู้ที่ดีมากครับ เพิ่มช่องทางทางมือถือจะดีมากเลยครับ

  thumb Sumet Ratprachum
  8/20/2017

สมาชิก www.thaimooc.org ทั้งหมด: 243,604User

ลงทะเบียนรายวิชา

บทเรียนที่เปิดปัจจุบัน

จำนวนวิชาทั้งหมด

สถาบันร่วมโครงการ

ปรับปรุงข้อมูลครั้งหลังสุด : 01 ตุลาคม 2562