COURSES Thai MOOC

การพัฒนารายวิชา ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (Thai MOOC)

ศึกษา วิจัย เพื่อดำเนินการพัฒนามาตรฐานและแนวปฎิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 10 มาตฐานหลัก 28 ตัวบ่งชี้

หมวดหมู่รายวิชา
Course Categories

ข่าวกิจกรรม
Thai MOOC Activities

ข่าวประชาสัมพันธ์
Thai MOOC News

คำแนะนำและรีวิว
จากผู้เรียน Thai MOOC

 • 5 star review  เป็ช่อทางการเรียนรู้ที่ดีมากครับ เพิ่มช่องทางทางมือถือจะดีมากเลยครับ

  Sumet Ratprachum Avatar Sumet Ratprachum
  20/08/2017

  4 star review  อยากให้หลายๆมหาวิทยาลัยมาร่วมมือกัน แล้วมีหลายๆคอร์ส หลายๆวิชา เพราะเป็นประโยชน์มากๆ ปกติใช้บริการของทาง edx ซึ่งก็ดีมากอยู่แล้ว จนกระทั่งในประเทศไทยเองก็มี อยากให้ประชาสัมพันธ์เยอะๆ มันมีประโยชน์มากจริงๆ ปล.ในอนาคตอยากมีการได้ใบ certificate ควบคู่ด้วย อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง ก็ยินดีจ่าย เพื่อจะได้เก็บไว้เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาตนเอง

  Kimwiki Boonrod Avatar Kimwiki Boonrod
  20/04/2017

  3 star review  เรียน ผู้ดูแลระบบ และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ค่ะ ตามที่ดิฉัน ดร.เยาวเรศ ก้านมะลิ ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ที่ Thaimooc เปิดสอนจำนวน 10 รายวิชา ซึ่งได้เรียนครบผ่านตามโครงสร้างรายวิชาทั้งหมดแล้วประมาณ 3 เดือน พบปัญหาว่า 5 รายวิชา ไม่ได้รับ certificate และไม่สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ รวมทั้งเมื่อติดต่อผ่านผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่อื่นใด ก็ไม่ได้รับการแก้ไข ดังนี้ค่ะ 1. การใช้ภาษาไทย 2. การรู้สารสนเทศ 3.จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน 4.การรู้เท่าทันสื่อ 5.การพยาบาลผู้สูงอายุ จึงเรียนมาเพื่อขอคำปรึกษา/ขอแนวทางแก้ไขค่ะ อย่างไรก็ตามรายวิชาที่เรียนจบแล้ว และนักศึกษาขอชื่นชมอาจารย์ประจำวิชา/ผู้เกี่ยวข้อง ใน 5 รายวิชา ดังนี้ 1.การวิจัยทางการศึกษา 2.เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 3.EMS สายด่วนฉุกเฉิน 4.ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ และ 5 จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กราบขอบพระคุณค่ะ

  Yaowaret Kanmali Avatar Yaowaret Kanmali
  23/08/2017
 • 5 star review  อีกหนึ่งก้าวที่ทำให้เราเข้าใกล้คำว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริงครับ โครงการนี้เป็นโครงการที่เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจอย่างแท้จริง เชื่อว่าในอนาคตคงมีการพัฒนาไปมากกว่านี้แน่นอน ลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับ

  Chutha Sritacharoenphaibun Avatar Chutha Sritacharoenphaibun
  05/08/2017

  positive review  การศึกษาในยุคดิจิตอล เหมาะสำหรับคนยุคใหม่ ในการพัฒนาความรู้ ง่ายๆแค่อยู่ในมือ แค่ปลายนิ้วสัมผัส เปิดโลกแห่งความรู้ ที่ไหนก็สามารถเรียนรู้ได้..

  Siwaporn Kruechaeng Avatar Siwaporn Kruechaeng
  25/07/2019

  3 star review  เป็นโครงการที่ดีครับ ผมมีข้อเสนอว่า ควรทำดัชนีเพื่อการค้นหาหลักสูตรที่ยังไม่เริ่มเรียน ของทุกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เรียนลงทะเบียนก่อนหลักสูตรจะเริ่ม แทนการแยกเป็นแต่ละมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว และหลักสูตรไหนจบไปแล้ว ควรจะเอาออกจากรายการ ให้ไปอยู่ในหมวดที่ปิดหลักสูตรไปแล้ว จะได้ไม่สับสนสำหรับผู้ที่จะเข้ามาลงทะเบียนใหม่ครับ

  Choti Mangkood Avatar Choti Mangkood
  21/08/2017

สมาชิก www.thaimooc.org ทั้งหมด: 338,054 User

ลงทะเบียนรายวิชา

บทเรียนที่เปิดปัจจุบัน

จำนวนวิชาทั้งหมด

สถาบันร่วมโครงการ

ปรับปรุงข้อมูลครั้งหลังสุด : 02 มีนาคม 2563