COURSES Thai MOOC

การพัฒนารายวิชา ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (Thai MOOC)

ศึกษา วิจัย เพื่อดำเนินการพัฒนามาตรฐานและแนวปฎิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 10 มาตฐานหลัก 28 ตัวบ่งชี้

หมวดหมู่รายวิชา
Course Categories

Thai MOOC

…. เรียนรู้สู่ความสำเร็จ | สร้างโอกาส | สร้างอาชีพ | สู่สากล ….
รู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เพียงแค่คลิกสมัครสมาชิก เลือกวิชาเรียนที่สนใจ ศึกษาบทเรียนจากคลิป VDO เนื้อหาสั้น ๆ เข้าใจได้ง่าย และทำกิจกรรมประเมินตนเอง

ข่าวกิจกรรม
Thai MOOC Activities

ข่าวประชาสัมพันธ์
Thai MOOC News

คำแนะนำและรีวิว
จากผู้เรียน Thai MOOC

  4 star review  ได้ความรู้ที่ใหม่ๆเหมาะกับ thailand education 4.0

  thumb Cherry Pink
  7/29/2017

  5 star review  เรียนได้ง่ายๆ ในเรื่องที่สนใจ พัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาแค่เพียงมีอินเทอร์เน็ต ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคสมัยนี้มากครับ

  thumb Rakchanthuek Jakkit Tum
  4/10/2017

สมาชิก www.thaimooc.org ทั้งหมด: 137,349 User

ลงทะเบียนรายวิชา

บทเรียนที่เปิดปัจจุบัน

รายวิชาเปิด Re-run

สถาบันผลิตรายวิชา

ปรับปรุงข้อมูลครั้งหลังสุด : 27 พฤษภาคม 2562

สนับสนุนโดย