COURSES Thai MOOC

การพัฒนารายวิชา ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (Thai MOOC)

ศึกษา วิจัย เพื่อดำเนินการพัฒนามาตรฐานและแนวปฎิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 10 มาตฐานหลัก 28 ตัวบ่งชี้

หมวดหมู่รายวิชา
Course Categories

Thai MOOC

…. เรียนรู้สู่ความสำเร็จ | สร้างโอกาส | สร้างอาชีพ | สู่สากล ….
รู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เพียงแค่คลิกสมัครสมาชิก เลือกวิชาเรียนที่สนใจ ศึกษาบทเรียนจากคลิป VDO เนื้อหาสั้น ๆ เข้าใจได้ง่าย และทำกิจกรรมประเมินตนเอง

ข่าวกิจกรรม
Thai MOOC Activities

ข่าวประชาสัมพันธ์
Thai MOOC News

คำแนะนำและรีวิว
จากผู้เรียน Thai MOOC

 • 3 star review  เรียน ผู้ดูแลระบบ และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง ค่ะ ตามที่ดิฉัน ดร.เยาวเรศ ก้านมะลิ ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ที่ Thaimooc เปิดสอนจำนวน 10 รายวิชา ซึ่งได้เรียนครบผ่านตามโครงสร้างรายวิชาทั้งหมดแล้วประมาณ 3 เดือน พบปัญหาว่า 5 รายวิชา ไม่ได้รับ certificate และไม่สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ รวมทั้งเมื่อติดต่อผ่านผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่อื่นใด ก็ไม่ได้รับการแก้ไข ดังนี้ค่ะ 1. การใช้ภาษาไทย 2. การรู้สารสนเทศ 3.จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน 4.การรู้เท่าทันสื่อ 5.การพยาบาลผู้สูงอายุ จึงเรียนมาเพื่อขอคำปรึกษา/ขอแนวทางแก้ไขค่ะ อย่างไรก็ตามรายวิชาที่เรียนจบแล้ว และนักศึกษาขอชื่นชมอาจารย์ประจำวิชา/ผู้เกี่ยวข้อง ใน 5 รายวิชา ดังนี้ 1.การวิจัยทางการศึกษา 2.เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 3.EMS สายด่วนฉุกเฉิน 4.ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ และ 5 จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กราบขอบพระคุณค่ะ

  thumb Yaowaret Kanmali
  8/23/2017

  positive review  การศึกษาในยุคดิจิตอล เหมาะสำหรับคนยุคใหม่ ในการพัฒนาความรู้ ง่ายๆแค่อยู่ในมือ แค่ปลายนิ้วสัมผัส เปิดโลกแห่งความรู้ ที่ไหนก็สามารถเรียนรู้ได้..

  thumb Siwaporn Kruechaeng
  7/25/2019

  positive review  I thinking,we're learning everywhere and every people can be upgraded for yourself if you want and love to study.

  thumb Hatairat Wong
  10/28/2018
 • 5 star review  MOOC เป็นการพัฒนาของวงการการศึกษาทั่วโลก มีโครงการดีๆแบบนี้ในประเทศไทยแล้ว โอกาสทางการศึกษา ช่องทางในการเรียนรู้ของเราจะเพิ่มมากขึ้นด้วย

  thumb Natapattara Tinnavesa
  5/25/2016

  5 star review  เป็นสื่อที่น่าสนใจแต่ต้องมีระบบอินเตอร์เน็ตที่ไวพอสมควร หากเพิ่มช่องทาง interactive ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนจะทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ

  thumb Thirayu Inplaeng
  4/13/2017

  positive review  วิชาเรียนฟรีเยอะมาก มีระบบการทดสอบก่อนและหลัง ดูจริงจังกับการเปิดคอร์สสอนมาก และที่สำคัญ "ฟรี" อนาคตหากมีคอร์สเก็บเงิน ขอราคาเบาๆนะครับ

  thumb เห็ด อินโมชั่น
  7/09/2019

สมาชิก www.thaimooc.org ทั้งหมด: 243,604User

ลงทะเบียนรายวิชา

บทเรียนที่เปิดปัจจุบัน

จำนวนวิชาทั้งหมด

สถาบันร่วมโครงการ

ปรับปรุงข้อมูลครั้งหลังสุด : 01 ตุลาคม 2562