COURSES Thai MOOC

การพัฒนารายวิชา ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (Thai MOOC)

ศึกษา วิจัย เพื่อดำเนินการพัฒนามาตรฐานและแนวปฎิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 10 มาตฐานหลัก 28 ตัวบ่งชี้

หมวดหมู่รายวิชา
Course Categories

Thai MOOC

…. เรียนรู้สู่ความสำเร็จ | สร้างโอกาส | สร้างอาชีพ | สู่สากล ….
รู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้งานง่าย เพียงแค่คลิกสมัครสมาชิก เลือกวิชาเรียนที่สนใจ ศึกษาบทเรียนจากคลิป VDO เนื้อหาสั้น ๆ เข้าใจได้ง่าย และทำกิจกรรมประเมินตนเอง

ข่าวกิจกรรม
Thai MOOC Activities

ข่าวประชาสัมพันธ์
Thai MOOC News

คำแนะนำและรีวิว
จากผู้เรียน Thai MOOC

  5 star review  เป็นสื่อที่น่าสนใจแต่ต้องมีระบบอินเตอร์เน็ตที่ไวพอสมควร หากเพิ่มช่องทาง interactive ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนจะทำให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ

  thumb Thirayu Inplaeng
  4/13/2017

  "แน่นอนครับ ซึ่งดีมากที่ใช้แพลตฟอร์ม edX และทุกคอร์สก็มีประโยชน์แก่นักเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่แล้ว" ThaiMOOC เยี่ยม!

  thumb Danai Srijunchai
  11/26/2018

สมาชิก www.thaimooc.org ทั้งหมด: 122,442 User

ลงทะเบียนรายวิชา

รายวิชา

รายวิชาเปิด Re-run

สถาบันผลิตรายวิชา

ปรับปรุงข้อมูลครั้งหลังสุด : 1 เมษายน 2562

สนับสนุนโดย